22 C
Bursa
28 Temmuz 2021 Çar
spot_img

Vakfeler ve Hükümleri

Hadis No : 1403
Ravi: Aişe
Tanım: Kureyş ve onun dinine mensub olanlar, (cahiliye devrinde) Müzdelife’de vakfe yapıyorlardı ve kendilerine hums denilirdi. Diğer Araplar ise Arafat’da vakfe yapıyorlardı. İslam dini gelince, Cenab-ı Hakk, Peygamberine (sav) Arafat’a gidip orada vakfe yapmalarını, sonra da oradan topluca ayrılmalarını emretti. Şu ayet bu hususu beyan eder: “Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin…” (Bakara 199).

Kaynak: Buhari, Tefsir, Bakara 35, Hacc 91; Müslim, Hacc 152, (1219); Tirmizi, Hacc 53, (884); Ebu Davud, Menasik 58, (1910); Nesai, Hacc 202 (5, 255)


Hadis No : 1404
Ravi: Aişe
Tanım: Hums: Allahu Teala hazretlerinin, haklarında: “Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin” (Bakara 199) ayetini indirdiği kimselerdir.” Hz. Aişe (ra) devamla şu açıklamayı yaptı: “İnsanlar Arafat’ta (vakfe yaparak oradan) boşanırlardı. Hums olanlar ise, Müzdelife’de (vakfe yaparak oradan) boşanırlar ve: “Biz ancak Harem’den akın ederiz” derlerdi. Ancak, “Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin” (Bakara 199) mealindeki ayet nazil olunca, onlar da, (vakfe için) Arafat’a çıktılar.”

Kaynak: Buhari, Tefsir, Bakara 35, Hacc 91; Müslim, Hacc 152, (1219); Tirmizi, Hacc 53, (884); Ebu Davud, Menasik 58, (1910); Nesai, Hacc 202 (5, 255)


Hadis No : 1405
Ravi: Aişe
Tanım: Rezin de bir rivayet ilave etmiştir: “Kureyş ve onun dininde olanlar -ki bunlar Hums denen zümredir- Müzdelife’de vakfe yapıyorlar ve: “Biz, Allah-u Teala’nın katiniyiz yani Beytullah’ın komşularıyız, biz O’nun Harem’inden dışarı çıkmayız” derlerdi. Ebu Seyyare, Arabi, (semeresiz) bir Arap eşeğinin üzerinde Arafat’tan indirdi.

Kaynak: Rezin


Hadis No : 1406
Ravi: Cübeyr İbnu Mut’im
Tanım: Bir devemi kaybetmiştim. Arefe günü aramaya çıktım. Resulullah (sav)’ı Arafat’da herkesle vakfe yaparken gördüm. (Hayretimden): “Vallahi bu hums’tan biri, burda ne işi var?” dedim. Kureyş’liler, hums’tan addedilirdi.

Kaynak: Buhari, Hacc 91; Müslim, Hacc 153, (1220); Nesai, Hacc 202, (5,255)


Hadis No : 1407
Ravi: Amr İbnu Abdillah İbni Safvan
Tanım: Yezid İbnu Seyhan el-Ezdi (ra)’den naklettiğine göre şöyle anlatmıştır: “Biz, vakfe mahallinde (Arafat’ta), Amr’ın imamdan uzak tuttuğu bir yerde vakfe yaparken, İbnu Mirba’ el-Ensari yanımıza gelerek: “Ben Allah Resulü (sav)’nun size gönderdiği elçiyim. Efendimiz hazretleri sizlere şu emri gönderdiler: “Meşairleriniz üzere olun. Zira sizler, babanız İbrahim’in mirası üzeresiniz”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 53, (883); Ebu Davud, Menasik 63, (1919); Nesai, Hacc 202, (5, 255); İbnu Mace, Menasik 55, (3011)


Hadis No : 1408
Ravi: Nübeyt İbnu Şerit el-Eşcai
Tanım: Resulullah (sav)’ı arafe günü, kızıl bir devenin üzerinde hutbe verirken gördüm.

Kaynak: Ebu Davud, Menlik 62, (1916); Nesai, Hacc 199 (5,253)


Hadis No : 1409
Ravi: el-Addd İbnu Halid İbni Hevze el-Amiri
Tanım: Resulullah (sav)’ı arafe günü, bir devenin üzerinde üzengilere (basarak) doğrulmuş, halka hutbe verirken gördüm.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 62, (1917)


Hadis No : 1410
Ravi: Zeyd İbnu Eşlem
Tanım: Beni Damureli bir adamdan, o da babası veya amcasmdan şunu nakletmiştir: “Resulullah (sav)’ı Arafat’ta bir minber üzerinde gördüm.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 62, (1915)


Hadis No : 1411
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (ra) arefe günü sabahı, sabah namazını kılınca Mina’dan hareket ederek Arafat’a geldi, Nemire’ye indi. Burası, Arafat’a gelen ümeranın indikleri yerdir. Öğle namazı vakti olunca Resulullah (sav) sıcakta Nemire’den yürüdü, öğle ile ikindiyi birleştirdi, sonra halka hitab etti. Sonra yürüyüp Arafat’taki vakfe yerinde durdu.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 60, (1913)


Hadis No : 1412
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra) öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve sabahı Mina’da kılar, sonra güneş doğunca Arafat’a hareket ederdi.

Kaynak: Muvatta, Hacc 195, (1, 400)


Hadis No : 1413
Ravi: İbnu Abbds
Tanım: Resulullah, terviye günü, Mina’da bize öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve ertesi günü (Zilhicce’nin dokuzu) sabahı kıldırır, sonra Arafafa hareket ederdi.

Kaynak: Tirmizi, Hacc 50, 879)


Hadis No : 1414
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) terviye günü öğleyi, arefe günü de sabahı Mina’da kıldırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Hacc 59, (1911)


Hadis No : 1415
Ravi: Urve İbnu Mudarrıs et-Tai
Tanım: Resulullah (sav)’a, Müzdelife’de namazı kıldığı zaman geldim. “Ey Allah’ın Resulü, dedim, “ben Tayy dağlarından geliyorum. Hayvanım da kendim de yorgunum ve bitkin düştük. Allah’a kasem olsun, ey Allah’ın Resulü, gelirken geçtiğim her dağın başında mutlaka durdum. Benim için hacc imkanı var mı?” Resulullah (sav) şu cevabı verdi: “Bizimle birlikte şu namazı burada kılıp bizimle kalan, bundan önce de Arafat’da geceleyin veya gündüzleyin kalmış olan, artık haccini tamamlamış, haramlardan kurtulmuş olur.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 57, (891); Ebu Davud, Menasik 69, (1950); Nesai, Hacc 211, (5, 263); İbnu Mace, Menasik 57, (3016)


Hadis No : 1416
Ravi: Abdurrahman İbnu Ya’mur ed-Dili
Tanım: Resulullah (sav) Arafat’da iken, münadisine (dellalına) şöyle nida edip duyurmasını emretti: “Hacc Arafat’tır, kim Cem (Müzdelife) gecesi fecrin doğmasından önce (vakfeye) yetişirse, haccı idrak etmiş demektir. Eyyam-ı Mina üç gündür. Kim ilk iki günde acele davranırsa, herhangi bir günah terettüp etmediği gibi, te’hir edene de bir günah terettüp etmez.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 57, (889); Ebu Davud, Menasik 69, (1949); Nesai, Hacc 211, (5, 264); İbnu Mace, Menlik 37, (3015)


Hadis No : 1417
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) Kuzah’ta vakfe yaptı ve: “Burası Kuzah’tır, vakfe mahallidir, Cem’in (Müzdelife’nin) tamamı vakfe mahallidir. Ben burada kurbanı kestim. Mina’nın her yanı kesim yeridir. Kurbanlarınızı evlerinizde kesin” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 65, (1935)


Hadis No : 1418
Ravi:
Tanım: İmam Malik (ra)’e ulaştığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Arafat’ın tamamı vakfe yeridir. Urene vadisinden çıkın (vakfe yeri değildir). Müzdelife’nin tamamı vakfe yeridir, Mubassır vadisinden çıkın (vakfe yeri değildir).”

Kaynak: Muvatta, Hacc 166 (1, 388); Müslim, Hacc 149


Hadis No : 1419
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) Arafat’tan yola çıkmıştı, arkasından birisinin (koşturmak için) devesine şiddetle bağırıp, vurduğunu işitti. Bunun üzerine kamçısıyla (etrafındakilere kulak verin diye) işaret edip, şöyle buyurdu: “Sakin olun, (Allah’ı razı edecek iyi davranış ve) birr acelede değildir.”

Kaynak: Buhari, Hacc 94; Müslim, Hacc 268, (1282), 282, (1286); Ebu Davud, Menasik 64, (1920); Nesai, Hacc 2


Hadis No : 1420
Ravi: Üsame İbnu Zeyd
Tanım: Resulullah (sav) güneş battığı zaman Arafat’tan (ifaza yaparak) yola çıktı. Dağ geçidine geldiği zaman deveden inip bevletti. Sonra abdest aldı. Abdesti bol su kullanarak değil, hafifçe aldı. Ben: “Namaz mı kılacağız ey Allah’ın Resulü?” diye sordum. “Hayır, namaz önümüzde!” dedi ve devesine bindi. Müzdelife’ye gelince hayvandan indi ve yeniden abdest aldı. Bu sefer bol su kullandı. Sonra namaz başladı. Akşam namazını kıldı. Sonra herkes devesini ihdı. Yine namaza başlandı. Bu sefer de yatsıyı kıldı, ikisi arasında başka bir namaz kılmadı.”

Kaynak: Buhari, Vudu 6, 35, Hacc 93, 95; Müslim, Hacc 266, (1280); Muvatta, Hacc 197, (1, 400-401); Ebu Davud, Menasik 64, (1925); Nesai, Mevakit 56 (1, 292), Hacc 206, (5, 259)


Hadis No : 1421
Ravi: Urve
Tanım: Hz. Üsame (ra)’ye: “Resulullah (sav) Veda haccından, ifazadan (Arafat’tan ayrıldıktan) sonra yolculuğu nasıl yaptı?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Hızlı yürürdü. Ancak yolda bir düzlüğe rastlarsa daha hızlı yürürdü.”

Kaynak: Buhari, Hacc 92, Cihad 136, Megazi 77; Müslim, Hacc 282, (1286); Muvatta, Hacc 176, (1, 392); Ebu Dad, Menasik 64, (1923); Nesai, Hacc 205, (5, 259)


Hadis No : 1422
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ben Resulullah (sav)’ın Müzdelife gecesinde, ailesinden, erkenden taşlamaya gönderdiği zayıflar grubu arasında idim” demiştir.

Kaynak: Buhari, Hacc 98; Müslim, Hacc 300, (1293); Tirmizi, Hacc 58, (892, 893); Ebu Davud, Menasik 66, (1939, 1940); Nesai, Hacc 208, (5, 261, 271, 272); İbnu Mace, Menasik 62, (3025)


Hadis No : 1423
Ravi: Aişe
Tanım: Sevde (ra), Resulullah (sav)’tan Müzdelife’den geceleyin ifaza yapmak için izin istedi. Sevde iri, ağır yürüyen bir kadındı. Resulullah (sav) ona izin verdi. “Keşte ben de onun gibi izin istemiş olsaydım” diye hayıflanırdım. (Vaktiyle izin almamış olduğum için), hep imamla birlikte ifazada bulunurdum.

Kaynak: Buhari, Hacc 98; Müslim, Hacc 293-296, (1290); Nesai, Hacc 209, (5, 262), 214 (5, 266)


Hadis No : 1424
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) Ümmü Seleme’yi kurban gecesi (Mina’ya) gönderdi. Ümmü Seleme, daha şafak sökmeden şeytan taşlamasını yaptı. Sonra gidip ifaza (tavafını) yaptı.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 66, (1942); Nesai, Hacc 223, (5, 272)


Hadis No : 1425
Ravi: Fatıma Bintu’l’Münzir
Tanım: Esma Bintu Ebi Bekr (ra) kendisi ve beraberindekilere Müzdelife’de sabah namazı kıldırıverecek olan kimseye, şafak söktüğü zaman kıldırmasını emredip, bineğine atlar ve Mina’ya hareket eder (yolda da) durmazdı.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 175, (1, 392)


Kütüb-i Sitte Hadis arşivi için tıklayın!

İlgili Gönderiler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya

0TakipçilerTakip Et
1,415TakipçilerTakip Et
- Reklam -spot_img

Son Eklenenler