28 C
Bursa
8 Ağustos 2022 Pazartesi
spot_img

Giyim ve Kıyafet

Hadis No : 5220
Ravi: Muhammed İbnu Rükane
Tanım: Babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 24, (4078); Tirmizi, Libas 47, (1785)


Hadis No : 5221
Ravi: Ebu’l-Müleyh
Tanım: Babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (sav): “Sarık sarın da ilminiz ziyadeleşsin!” buyurdular. Ravi devamla der ki: “Hz. Ali (ra) da: “Sarıklar Arapların taçlarıdır” buyurdular. [Hadis, Teysir’de Ebu Davud’a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut delildir. Camiu’s-Sağir (1,555)’de mevcuttur.]

Kaynak:


Hadis No : 5222
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.

Kaynak: Tirmizi, Libas 12, (1736)


Hadis No : 5223
Ravi: Abdurrahman İbnu Avf
Tanım: Resulullah (sav) bana bir sarık sardı, onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 24, (4079)


Hadis No : 5224
Ravi: Amr İbnu Hureys
Tanım: Resulullah (sav)’ı gördüm, üzerinde siyah bir sarık vardı, iki ucunu omuzunun arasından sarkıtmıştı.

Kaynak: Müslim, Hacc 453, (1359); Ebu Davud, Libas 24, (4077); Nesai, Zinet 109, (8, 211)


Hadis No : 5225
Ravi: Ebu Kebşe el-Enmari
Tanım: Resulullah (sav)’ın ashabının kalansuveleri geniş idi.

Kaynak: Tirmizi, Libas 40, (1783)


Hadis No : 5226
Ravi: Esma Bintu Yezid İbni’s-Seken
Tanım: Resulullah (sav)’ın gömleğinin kolu bileğe kadardı.

Kaynak: Tirmizi, Libas 28, (1765); Ebu Davud, Libas 3, (4027)


Hadis No : 5227
Ravi: Ala İbn Abdirrahman
Tanım: Babasından naklediyor: “Ebu Said (ra)’e izar hakkında sordum. Dedi ki: “Tam bilene düştün! Resulullah (sav) şöyle demişti: “Mü’minin izarı bacağın yarısına kadar uzanmalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da bir günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de, gururla izarını (yerde) sürürse kıyamet günü Allah ona (rahmet) nazarı ile bakmaz.” [Ebu Davud’un rivayetinde “kıyamet günü” ibaresi mevcut değildir.]

Kaynak: Muvatta, Libas 12, (2, 914, 915); Ebu Davud, Libas 30, (4093); İbnu Mace, Libas 7, (3573)


Hadis No : 5228
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) izar hakkında ne söylemişse o, kamis hakkında da muteberdir.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 30, (4095)


Hadis No : 5229
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav): “Allah, elbisesini kibirle sürüyene bakmaz” buyurmuştur. Hz. Ebu Bekr (ra): “Ey Allah’ın Resulü! İzarım salık durumda, dikkat etmezsem sürünüyor” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Sen, bunu kibirle yapanlardan değilsin!” cevabını verdi.”

Kaynak: Buhari, Libas 5, 1, 2, Fezauli Ashab 5, Edeb 55; Müslim, Libas 45, (2085); Ebu Davud, Libas 28, (4085); Nesai, Zinet 102,105, (8, 206)


Hadis No : 5230
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav): “Kim elbisesini gururla yerde sürürse, kıyamet günü Allah ona (rahmet nazarıyla) bakmaz!” buyurmuştu. Ümmü Seleme atılarak: “Öyleyse kadınlar zeyllerini ne yapacaklar?” diye sordu. “Bir karış salarlar!” buyurdu. Ümmü Seleme: “Bu taktirde ayakları açılır!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse bir zira’ salsınlar bunu daha da artırmasınlar!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Libas 9, (1731); Nesai, Zinet 106, (8, 209); Ebu Davud, Libas 40, (4119)


Hadis No : 5231
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav)’ı bir örtü ile ihtiba etmiş gördüm. Örtünün saçağı ayaklarının üzerine dökülmüştü.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 23, (4075)


Hadis No : 5232
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav), samma sarınmasını ve tek bir giysi içerisinde ihtiba oturuşunu yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 25, (4081); Tirmizi, Edeb 20, (2768); Nesai, Zinet 18, (8, 210)


Hadis No : 5233
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav), şu iki çeşit giyinmekten men etti: “Samma sarınması ki bu, üzerinde bir başka giysi olmadığı halde giysisini omuzuna koyup bir yarısını açık bırakması ve namazda iki elini de sarmasıdır. Diğer giyinme de, fercini örtecek kadar olmayan tek giysisi içinde ihtiba tarzında oturmasıdır.”

Kaynak: Buhari, Libas 20, 21, Büyu 62, 63, Salat 10, Mevakit 30, 31, Savm 67; Müslim, Büyu 2, (1511); Muvatta, Büyu 76, (2, 666); Ebu Davud, Libas 25, (4080); Tirmizi, Libas 24, (1758); Nesai, Büyu 23, 25 (7, 259-260)


Hadis No : 5234
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: Cenab-ı Hakkın şu (mealdeki) kavl-i şerifleri indiği zaman, “Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar.”(Ahzab 59) Ensar kadınları başlarında (siyah) örtüden kargalar taşıyor oldukları halde dışarı çıkarlardı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 32, (4101)


Hadis No : 5235
Ravi: Aişe
Tanım: Esma Bintu Ebi Bekr (ra), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)’ın huzuruna girmişti. Aleyhissalatu vesselam, ondan yönünü ters istikamete çevirdi ve: “Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!” dedi ve yüzü ile ellerini işaret etti.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 34, (4104)


Hadis No : 5236
Ravi: Dihye el-Kelbi
Tanım: Resulullah (sav)’a (Mısır’dan), (beyaz renkli ve ince olan) kubati kumaşlar getirilmişti. Bana ondan bir kupon verdi ve: “Bunu ikiye böl, bir parçayı kendine kamis yap, diğerini hanımına ver. Bununla kendine burgu yapsın!” buyurdular. (Ayrılmak üzere Dihye) geri dönünce: “Hanımına söyle, bunun altına bir astar koysun da bedenini vasfetmesin!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 39, (4116)


Hadis No : 5237
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ümmü Seleme (ra), evinde iken de cilbabesini (başörtüsünü) fazilet ümidiyle üzerinden hiç çıkarmazdı.” [Rezin tahric etti.]

Kaynak: Rezin


Hadis No : 5238
Ravi:
Tanım: İmam Malik rahimehullah’a ulaştığına göre, Abdullah İbnu Ömer’in bir cariyesi vardı. Hz. Ömer onu, hürlerin kıyafetine bürünmüş vaziyette görünce bu davranışını normal karşılamayıp müdahale etti. Kızı Hafsa’nın yanına girip: “Oğlan kardeşinin cariyesini halkın içine karışmış görmedin mi, hürlerin kıyafetine bürünmüş değil mi?” dedi ve Hz. Ömer bu hali hoş karşılamadı.

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 44, (2, (981)


Hadis No : 5239
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın [ya ikisini birlikte giysin, ya ikisini birlikte çıkarsın.]”

Kaynak: Müslim, Libas 67, (2097)


Hadis No : 5240
Ravi:
Tanım: Bir rivayette de: “Sakın kimse tek ayakkabı ile yürümesin, ya ikisini de çıkarsın, yahut ikisini de giyinsin” buyrulmuştur.

Kaynak: Buhari, Libas 39; Müslim, Libas 68, (2097); Muvatta, Libas 14, 15, (2, 916); Ebu Davud, Libas 44, (4139); Tirmizi, Libas 37, (1780)


Hadis No : 5241
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) ayakkabı giymede, başını taramada, temizlikte ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Kaynak: Buhari, Salat 47, Vudu 31, Et’ime 5, Libas 38, 77; Müslim, Taharet 67, (268); Ebu Davud, Libas 44, (4140); Tirmizi, Salat 428, (608); Nesai, Taharet 90, (1, 78)


Hadis No : 5242
Ravi: Ebu Hureyre ve Hz. Enes
Tanım: Resulullah (sav) kişinin ayakta giyinmesini yasakladı. [Bu hadisi Ebu Davud Hz. Cabir (ra)’den rivayet etti].

Kaynak: Tirmizi, Libas 35, (1776, 1777); Ebu Davud, Libas 44, (4135)


Hadis No : 5243
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Kişi oturduğu zaman, ayakkabılarını çıkarıp (sol) yanına koyması sünnettir.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 44, (4138), Salat 89, (648)


Hadis No : 5244
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav), katıldığımız bir gazvede buyurdular ki: “Ayakkabıları çoğaltın. Çünkü kişi ayakkabı giydiği müddetçe binmeye devam eder.”

Kaynak: Müslim, Libas 66, (2096); Ebu Davud, Libas 44, (4133)


Hadis No : 5245
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav)’ı sebtiyye ayakkabısı giyerken gördüm. Sebtiyye ayakkabısı, üzerinde hiç tüy bulunmayan ayakkabıdır. Aleyhissalatu vesselam bu ayakkabı içinde abdest alıyordu. Ben bu ayakkabıyı giymeyi severim.

Kaynak: Nesai, Taharet 95, (1, 80), Zinet 67, (7, 186)


Hadis No : 5246
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)’ın ayakkabısında parmak arasına geçen atkısı vardı.

Kaynak: Buhari, Libas 41; Ebu Davud, Libas 44, (4134); Tirmizi, Libas 33, (1773, 1774); Nesai, Zinet 117, (8,217)


Hadis No : 5247
Ravi: İbnu Ebi Müleyke
Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye: “Kadın (erkeğe mahsus) ayakkabı giyer mi?” diye sorulmuştu: “Resulullah (sav) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti!” diye cevap verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 31, (4099)


Hadis No : 5248
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 31, (4098)


Hadis No : 5249
Ravi: Muaz İbnu Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim muktedir olduğu halde tevazu maksadıyla (Allah için) (kıymetli) elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet günü, onu mahlukatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 40, (2483)


Hadis No : 5250
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim şöhret elbisesi giyerse Allah ona zillet elbisesi giydirir.” Bir rivayette de şöyle denmiştir: “…Kıyamet günü Allah ona onun aynısını giydirir, sonra içinde ateşi tutuşturur.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 5, (4029), 4030)


Hadis No : 5251
Ravi: Ebu’l Ahvas
Tanım: Babasından naklen diyor ki: “Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)’ın yanına gelmiştim. Bana: “Senin malın yok mu?” diye sordu. “Evet var!” cevabıma: “Hangi çeşit maldan?” sorusunu yöneltti. “Her çeşit maldan Allah bana vermiştir [deve, sığır, davar, at, köle, hepsinden var]” demem üzerine: “Öyleyse Allah Teala hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah’ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir!” buyurdular.

Kaynak: Nesai, Zinet 83, (8,196)


Hadis No : 5252
Ravi: Muhammed İbnu Yahya İbnu Hibban
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri bolluğa erince iş elbisesinden başka bir de cum’a elbisesi edinirse üzerine (bir vebal) yoktur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 219, (1078); İbnu Mace, İkametu’s-Salat 82, (1095)


Hadis No : 5253
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav), bize binek hayvanlarımızı güden bir adamımızı gördü. Üzerinde eskimiş (çizgili) iki parçalı giysi vardı. “Onun bu eskilerden başka giyeceği yok mu?” buyurdular. “Evet var” dedim. “Çamaşır torbasında iki giysisi daha var, ben onları giydirmiştim.” “Öyleyse çağır onu da, bunları giysin!” emrettiler. (Çağırdım, emr-i Nebeviyi söyledim, o da onları giyindi. Geri gitmek üzere dönünce, Aleyhissalatu vesselam: “Nesi var (da bu yenileri giymiyor?) Allah boynunu vurasıca! Bu daha hoş değil mi?” buyurdular. Adam bu sözü işitti ve: “Allah yolunda mı (boynum vurulsun) ey Allah’ın Resulü?” dedi. “Evet” buyurdular, “Allah yolunda.” Adam Allah yolunda öldürüldü.

Kaynak: Muvatta, Libas 1, (2, 910)


Hadis No : 5254
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah sa) şu iki kıyafeti yasakladı: Çok yüksek kıyafet, çok düşük kıyafet. [Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin


Kütüb-i Sitte Hadis arşivi için tıklayın!

Önceki İçerikElbiselerin Renkleri
Sonraki İçerikİsra ve Mi’raç

İlgili Gönderiler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya

8,497BeğenenlerBeğen
610TakipçilerTakip Et
1,938TakipçilerTakip Et
- Reklam -spot_img

Son Eklenenler